ועידת מרכז השלטון המקומי בישראל 2012

המרכז הבינתחומי, הרצליה

500 משתתפים

בשנה זו עמדה הוועידה בסימן 'פיתוח במרחב העירוני' ונערכה בשיתוף המרכז הבינתחומי הרצליה. על מנת ליצור עניין ומעורבות בקרב המוזמנים, שמנו דגש על בחירה של דוברים מכל קצוות הקשת הפוליטית, והשקענו מחשבה רבה בנושאי הדיונים והצגתם. מצד אחד, העברנו למשתתפים ידע איכותי ובעל ערך ממשי לקידום ופיתוח הרשויות המקומיות, למשל דיון בנושא מציאת חלופות לגיוס הון. מצד שני, יצרנו סקרנות כנה סביב התוכן באמצעות בחירת כותרות אטרקטיביות ואנשי מקצוע מומחים, למשל פאנל 'מתגו את העיר!' בהשתתפות בכירים מעולם הפרסום והשיווק בישראל.