הוועידה הארצית לקבורה של פורום חברות הקדישא 2015

Avenue
קרית נמל התעופה

700 משתתפים

k (3)
k (18)
001
k (528)
k (222)
k (239)
k (269)
k (246)
k (281)
k (310)
k (327)
k (257)
k (274)
k (355)
k (295)
k (380)
k (20)
k (615)
k (382)
k (385)
k (532)
k (414)
k (464)
k (417)
k (419)
k (3) k (18) 001 k (528) k (222) k (239) k (269) k (246) k (281) k (310) k (327) k (257) k (274) k (355) k (295) k (380) k (20) k (615) k (382) k (385) k (532) k (414) k (464) k (417) k (419)

ועידה זו של של פורום חברות הקדישא היא הוועידה הראשונה שהתקיימה בישראל בנושא הקבורה היהודית הלכה למעשה. בהתאם לנושא הייחודי, פיתחנו תוכן שעוסק בנושא הקבורה ממגוון היבטים, בהם ההלכה היהודית, קבורה בשעת חירום ותכנון בתי עלמין. הוועידה, בהנחית העיתונאי ידידיה מאיר, כללה דיונים ופאנלים בהשתתפות אנשי הלכה ורבנים, בהם הרב הראשי לישראל, שרים, חברי כנסת, ובכירים במשרדי הממשלה, הארגונים, ומוסדות חברות הקדישא הרלוונטים. לצד הכנס התקיימה תערוכה שהציגה חידושים עולמיים בתחום הקבורה.