משימת רקיע – קרן רמון בשיתוף סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה 2022

משרדי צ’ק פוינט, תל אביב

משימת רקיע 2022

01 (001)
01 (021)
01 (002)
01 (003)
01 (004)
01 (005)
01 (006)
01 (007)
01 (008)
01 (009)
01 (010)
01 (011)
01 (012)
01 (013)
01 (13)
01 (014)
01 (015)
01 (016)
01 (017)
01 (018)
01 (020)
01 (022)
01 (023)
01 (001) 01 (021) 01 (002) 01 (003) 01 (004) 01 (005) 01 (006) 01 (007) 01 (008) 01 (009) 01 (010) 01 (011) 01 (012) 01 (013) 01 (13) 01 (014) 01 (015) 01 (016) 01 (017) 01 (018) 01 (020) 01 (022) 01 (023)

משימת רקיע, משימת שיגורו של האסטרונאוט הישראלי השני בחלל, איתן סטיבה, כחבר צוות Axiom Mission 1, לתחנת החלל הבינלאומית, אשר יצאה לדרך ב-8 באפריל 2022 והובלה על ידי קרן רמון בשיתוף סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

במסגרת המשימה השלים סטיבה עשרות ניסויים מדעיים והדגמות טכנולוגיות, העביר תכנים חינוכיים והציג אמנות ישראלית בתחנת החלל.

במהלך החודש בו התקיימה המשימה, אנחנו Think הקמנו וניהלנו את חדר הבקרה, השידורים מהחלל, את מרכז המבקרים לקהל הרחב ואת האירועים הנלווים, וכן יצרנו את מעטפת התוכן והסרטים לעולם החינוכי.

את חדר הבקרה ומרכז המבקרים של המשימה הקמנו במתחם ייחודי במשרדי צ’ק פוינט בתל אביב, שבעצם היווה את הלב הפועם של משימת רקיע בישראל – דרכו התנהלה התקשורת עם סטיבה במהלך המשימה ובאמצעותו בוצע מעקב אחר פעילותו בחלל, וכן התנהל דיאלוג ישיר אל מול חדר הבקרה של תחנת החלל הבינלאומית בארצות הברית.

מרכז המבקרים הוקם במטרה להנגיש לקהל הרחב את המשימה ואת חוויית המסע האנושי לחלל באמצעות אלמנטים אינטראקטיביים המפעילים את כל החושים. המרכז עוצב בהשראת המשימה, אשר לה היבטים אמנותיים, חינוכיים ומדעיים, ששולבו יחד בעיצוב. מעבר לכך, חילקנו את המרכז ל-5 מתחמים, אשר כל אחד מהם הציג היבט אחר במשימה: מתחם תחנת החלל הבינלאומית, מתחם משימת רקיע, מתחם הניסויים המדעיים, מתחם החיים בתחנת החלל הבינלאומית ומתחם “אין חלום רחוק מדי" בהשראת אילן רמון ז"ל. במרכז ביקרו למעלה מ-20,000 מבקרים במהלך 45 יום בו פעל.

לטובת הכנת המעטפת החינוכית, בנינו מערך של כתיבת תכנים, צילום ועריכה של למעלה מ-36 נושאים וסרטים, כאשר חלק מן החומרים שולבו בהמשך בתוכנית הלימוד בישראל. התכנים החינוכיים רוכזו ברובם בחדר הבקרה והוצגו על ידי סטיבה מתחנת החלל בשידור ישיר אל ילדי ישראל.

בנימה אישית, הפקת משימת רקיע בישראל הייתה עבורנו חוויה מיוחדת, מצד אחד יצרה עבורנו אתגרים חדשים בשל מורכבות הפרויקט ומאידך הביאה לידי ביטוי את מכלול היכולות שלנו ותרומתן לחברה הישראלית בתנאי אי וודאות. אין ספק, שכפי שאמר אילן רמון ב-2003, "אין חלום רחוק מידי".